Małymi krokami zmierzamy w tym kierunku.
By mieć lookbook, trzeba jednak mieć ciuchy, a te wciąż są w procesie produkcji.


With small steps we're heading toward it.
However, to have a loobook you firstly need to have clothes but they are still being manufactured.